Zaklada Anamarija Carević
Izložba i aukcija

Izložba i aukcija "Tvome Presvetom Srcu" 23. listopada u 19 30 sati!

U ponedjeljak, 23. listopada 2023. godine u 19 30 sati održat će se prigodna izložba i aukcija djela koji su nastali u sklopu likovne kolonije "Tvome Presvetom Srcu" održane krajem kolovoza. Do same aukcije imat ćemo 15 likovnih djela nadahnutih osobnim doživljajem vjere, ali i samom bazilikom Srca Isusova, njenim stradavanjem u zagrebačkom potresu. Dar Zakladi sastoji se u talentu sudionika, akademskih slikara i kipara, i vremenu utrošenom za nastajanje ovih predivnih, iznimnih, nadahnutih, vrijednih akademskih likovnih ostvarenja, na čemu im od srca zahvaljujemo. Djela su toliko iznimna i raznolika da će biti teško rastati se od njih kada bude vrijeme. Lakše je međutim kada znamo da su sredstva koja sakupimo prodajom umjetnina namijenjena obnovi naše Bazilike i izgradnji pastoralnog centra "Anamarija Carević." 

Zasad donosimo detalje o njih ukupno jedanaest, uslikanih na završetku kolonije, 26. kolovoza. Napominjemo da su neka od njih još bila nedovršena u trenutku fotografiranja samog likovnog djela, međutim dovoljno da steknete dojam o kakvom je djelu riječ.

U Srcu Isusovu

1.) 

Naziv djela, autorica: U Srcu Isusovu, Dunja Ana Vučićević, akademska slikarica

Tehnika i dimenzije: ulje na platnu, 80x100 cm

Početna cijena: 4000 eur


Oltar bazilike Presvetog Srca Isusova

2.) 

Naziv djela, autor: Oltar bazilike Presvetog Srca Isusova, Zoran Karmelić, akademski slikar

Tehnika i dimenzije: akril na platnu, 60x80 cm

Početna cijena: 3500 eur3.) 

Naziv djela, autor: Vrt bazilike Presvetog Srca Isusova, Zoran Karmelić, akademski slikar

Tehnika i dimenzije: akril na platnu, 50x70 cm

Početna cijena: 3000 eur4.) 

Naziv djela, autorica: Vječna ljubav, Dora Šitum, akademska slikarica

Tehnika i dimenzije: ulje na platnu, 50x70 cm

Početna cijena: 2500 eur5.) 

Naziv djela, autorica: Djevica Marija s Isusom, Dora Šitum, akademska slikarica

Tehnika i dimenzije: ulje na platnu, 40x50 cm

Početna cijena: 3000 eur6.) 

Naziv djela, autor: Srce Isusovo, Ivan Šestan, akademski slikar

Tehnika i dimenzije: ulje na platnu, 80x100 cm

Početna cijena: 3500 eur7.) 

Naziv djela, autor: Uskrsnuće, Slaven Miličević, akademski kipar

Materijal i dimenzije: giluform, 55x40 cm

Početna cijena: 3500 eur8.) 

Naziv djela, autor: Isus pada drugi put pod križem, Hrvoje Urumović, akademski kipar

Materijal i dimenzije: gips, 60x50 cm

Početna cijena: 3500 eur9.) 

Naziv djela, autor: Golubica, Petar Ćujo, akademski kipar

Materijal i dimenzije: kamen Sveti Ilija, 40x35 cm

Početna cijena: 2500 eur10.) 

Naziv djela, autor: Drniška Gospa, Hrvoje Dumančić, akademski kipar

Materijal i dimenzije: kaolin, 50x38 cm

Početna cijena: 4000 eur11.) 

Naziv djela, autor: Sveti Leopold, fra Joakim Gregov, akademski kipar

Materijal i dimenzije: srebro i kositar - bijeli metal, 40x30 cm (sam reljef bez okvira)

Početna cijena: 5000 eur


Pozivamo vas da se prijavite na aukciju putem maila: info@zaklada-anamarija-carevic.hr. Čekamo vas s nestrpljenjem!

The Anamarija Carević Foundation uses cookies to ensure the full functionality of this website and to provide a better user experience. For more information on cookies and privacy of personal data at www.zaklada-anamarija-carevic.hr click on MORE INFORMATION or continue using this site by clicking on